कोइरालाको निधनले एशियाको राजनीतिमा असर पुर्याउने- भारतीय नेता

g]kfnL sfu|];sf ;efklt tyf k"j{ k|wfgdGqL :jf= ;'zLn sf]O/fnfsf] kfly{j zl//df >4f~hln lbg g]kfn cfpg' ePsf ef/lto ljb]z dGqL z'idf :j/fh >4f~hln ck{0f ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

काठमाडौँ,  माघ २७ – पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधनले समग्र एसियाको राजनीति विकासमा असर पुर्याउने भारतीय प्रधानमन्त्रीका पूर्व राजनीतिक सल्लाहकार डा. एच एन शर्माले बताउनुभएको छ ।

रङ्गशालामा राखिएको स्वर्गीय कोइरालाको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलि दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले कोइरालाको निष्ठाको राजनीति अनुभव समग्र एसियालाई नै खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी भारतीय समाजवादी पार्टीका नेता डिबी त्रिपाठीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउन कोइराला परिवारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा संविधान निर्माणमा कोइरालाले अभिभावकीय नेतृत्व लिएर गरेको योगदानको भारतीय सरकार तथा जनताले सधै स्मरण गर्ने बताउनुभयो ।

Leave a Reply