उद्धारमा कठिनाई, शव छरिएको अवस्थामा

शब

एक उत्तर छोड्न