उद्धारमा कठिनाई, शव छरिएको अवस्थामा

शब

Leave a Reply